Informacja uzupełniająca

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia  30 marca 2020 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych na dzień 10 maja  2020 r.

 

 

Stosownie do wyjaśnień zawartych w piśmie Państwowej Komisji Wyborczej znak ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca br., w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z zamknięciem dla interesantów Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka informuję, że: 

 

  1. zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta może zostać przesłane najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r.  do godziny 1600 w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@ostrowmaz.pl . Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka tradycyjną pocztą lub dostarczyć do znajdującego się przy wejściu do Urzędu Miasta pojemnika /urny/ na korespondencję. Oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń;
  2. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miasta zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy/miasta) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Zainteresowani mogą uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie, gdy Urząd Miasta jest zamknięty dla interesantów lub  jego zakres przyjmowania interesantów został ograniczony pod numerami tel.:  29679-54-52,  29 679-54 -55, 29 679-54-76.

 

 

 

Burmistrz Miasta

 

/-/ Jerzy Bauer

Załącznik

Stanowisko PKW z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-03-30)
Udostępnił:
Grochowski Krzysztof
(2020-03-30 10:36:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Grochowski Krzysztof
(2020-03-30 10:49:34)