ZARZĄDZENIE NR 103/2022 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku 2022 pomocy uczniom, objętym Rządowym programem p

Zarządzenie Nr 103/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku 2022 pomocy uczniom, objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się termin składania wniosków o udzielenie w roku 2022 pomocy finansowej uczniom, objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, do dnia 30 września 2022 r.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

wz. Burmistrza Miasta
 

/-/Daniel Choinka

 

 

 

Wytworzył:
Daniel Choinka
(2022-07-25)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-07-25 14:35:38)
Ostatnio zmodyfikował: