ZARZĄDZENIE NR 132/2022

ZARZĄDZENIE NR 132/2022
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 12 września 2022 r.


w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka do spraw rozwoju piłki nożnej

     Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599) zarządzam, co następuje:

§ 1. 


     W celu realizacji zadań gminy w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, z dniem 13 września powołuję:

Pana Adriana Orłowskiego
na pełnomocnika Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
do spraw rozwoju piłki nożnej

§ 2. 


     Do zadań pełnomocnika należy:
1) tworzenie warunków realizacji zajęć sportowych piłki nożnej obejmujących szkolenie sportowe w oparciu o programy szkolenia opracowane przez Polski Związek Piłki Nożnej;
2) tworzenie warunków współpracy między klubami sportowymi w zakresie piłki nożnej; 
3) wspieranie klubów sportowych w sprawach organizacyjnych;
4) współpraca z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. 

§ 3.

 

    Pełnomocnik w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 2, podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 


     Pełnomocnik w obszarze swojego działania może reprezentować Burmistrza wobec miejskich jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz innych urzędów, instytucji, organizacji.

§ 5. 

 

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-09-12)
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2022-09-15 13:57:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2022-09-15 13:58:46)