ZARZĄDZENIE NR 4/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia wpisowego na Bieg Tropem Wilczym organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ost

Zarządzenie Nr 4/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia wpisowego na Bieg Tropem Wilczym organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej
w dniu 5 marca 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10295), zarządza się co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się wpisowe na Bieg Tropem Wilczym – XI Edycja w wysokości 30,00 zł brutto od każdego uczestnika biegu. W dniu imprezy opłata wynosi 50,00 zł brutto i dokonywana jest w kasie MOSiR.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-01-12)
Udostępnił:
Subda Renata
(2023-01-20 11:49:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2023-01-20 11:49:46)