Podatek od nieruchomości od osób prawnych

 

Podatek od nieruchomości osób prawnych

Od 01.01.2022r. obowiązują stawki podatku od nieruchomości, które zostały określone Uchwałą NR XI/109/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 

1. Wymagane dokumenty:

Deklaracja DN-1 wraz z załącznikami ZDN-1, ZDN-2 - należy składać w terminie do dnia 31 stycznia danego roku, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności powstania tego obowiązku. Deklaracja obowiązuje od 01 lipca 2019r.

Deklaracja DN-1 ( DOC, PDF ) – obowiązuje w 2016r., 2017r.,  2018r. oraz do dnia 30 czerwiec 2019r.

2. Miejsce złożenie dokumentów:

 Kancelaria Urzędu – pokój Nr 6 w godzinach: 8.00-16.00

3. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Realizacji Budżetu UM Ostrów Mazowiecka – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat pokój nr 12

4. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019, poz.1170 z późn. zm)

Uchwała Nr XI/109/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (obowiązuje od 01.01.2020r.)

Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomosci na 2016r. (obowiązuje od 01.01.2016r.)

Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (obowiązuje od 01.01.2016r.)

 

5. Terminy płatności podatku od nieruchomości:

   31 stycznia, 15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca, 15 lipca, 15 sierpnia, 15 września, 15 października, 15 listopada, 15 grudnia.

6.Termin składania deklaracji do 31 stycznia

7. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej

   Nr  44 8923 0008 0016 7309 2000 0001

Wytworzył:
Marzena Siulkowska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Siulkowska Marzena
(2021-12-20 10:08:12)