Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
wykasowano element menu 2003-09-18 10:54:17 MODYFIKACJA
wykonanie budowy odcinka długości ok. 345 m ul. Tamkowa w Ostrowi Maz. dokument HTML 2003-09-18 10:54:17 UTWORZENIE
wykasowano element menu 2003-09-18 10:53:09 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2003-09-18 10:52:59 UTWORZENIE
przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy odcinka długości ok. 60 m ulicy Szkolnej dokument HTML 2003-09-18 10:43:58 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2003-09-18 10:30:26 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2003-09-18 10:29:22 MODYFIKACJA
przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy odcinka długości ok. 60 m ulicy Szkolnej dokument HTML 2003-09-18 10:29:22 UTWORZENIE
wykasowano element menu 2003-09-18 10:28:18 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2003-09-18 10:28:12 UTWORZENIE
wykasowano element menu 2003-09-18 10:23:01 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2003-09-18 10:22:52 MODYFIKACJA
Zimowe utrzymanie ulic miejskich, chodników, placów oraz parkingów na terenie miasta dokument HTML 2003-09-18 10:21:09 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2003-09-18 10:19:12 MODYFIKACJA
Zimowe utrzymanie ulic miejskich, chodników, placów oraz parkingów na terenie miasta dokument HTML 2003-09-18 10:19:12 UTWORZENIE