Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy) dokument HTML 2004-01-28 10:40:05 MODYFIKACJA
Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy) dokument HTML 2004-01-28 10:37:34 MODYFIKACJA
Zameldowanie na pobyt stały dokument HTML 2004-01-28 10:26:15 MODYFIKACJA
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek leśny od osób fizycznych oraz łączne zobowiązanie pieniężne dokument HTML 2004-01-27 12:51:53 MODYFIKACJA
Opłata targowa dokument HTML 2004-01-27 12:49:43 MODYFIKACJA
Podatek leśny od osób prawnych dokument HTML 2004-01-27 12:47:10 MODYFIKACJA
Podatek leśny od osób fizycznych dokument HTML 2004-01-27 12:44:12 MODYFIKACJA
Podatek rolny od osób prawnych dokument HTML 2004-01-27 12:38:56 MODYFIKACJA
Podatek rolny od osób fizycznych dokument HTML 2004-01-27 12:32:59 MODYFIKACJA
Zmiany w obowiązujących planach miejscowych dokument HTML 2004-01-27 10:20:05 MODYFIKACJA
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dokument HTML 2004-01-27 09:54:32 MODYFIKACJA
Udostępnienie do wglądu planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta dokument HTML 2004-01-27 09:29:46 MODYFIKACJA
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dokument HTML 2004-01-27 09:27:31 MODYFIKACJA
Wydawanie wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego dokument HTML 2004-01-27 09:23:19 MODYFIKACJA
Opiniowanie zgod.podz.nieruchomości dokument HTML 2004-01-27 09:17:16 MODYFIKACJA