Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dokument HTML 2004-01-27 09:07:36 MODYFIKACJA
Przygotowanie umów użyczenia dokument HTML 2004-01-27 08:44:46 MODYFIKACJA
Prawo pierwokupu dokument HTML 2004-01-27 08:43:02 MODYFIKACJA
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność Miasta Ostrów Mazowiecka dokument HTML 2004-01-27 08:42:08 MODYFIKACJA
Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy dokument HTML 2004-01-27 08:41:05 MODYFIKACJA
Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów dokument HTML 2004-01-27 08:39:05 MODYFIKACJA
Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej dokument HTML 2004-01-27 08:32:19 MODYFIKACJA
Przygotowanie umów użyczenia dokument HTML 2004-01-26 16:01:31 MODYFIKACJA
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność Miasta Ostrów Mazowiecka dokument HTML 2004-01-26 15:56:41 MODYFIKACJA
Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy dokument HTML 2004-01-26 15:50:26 MODYFIKACJA
Prawo pierwokupu dokument HTML 2004-01-26 15:47:34 MODYFIKACJA
Nieruchomości element menu 2004-01-26 15:45:28 MODYFIKACJA
Zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości dokument HTML 2004-01-26 15:44:44 MODYFIKACJA
Zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości dokument HTML 2004-01-26 15:43:50 MODYFIKACJA
Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości dokument HTML 2004-01-26 15:30:10 MODYFIKACJA