Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Sprzedaż lokali miesz.stanowiących własność gminy na rzecz najemcy dokument HTML 2004-01-26 15:18:53 MODYFIKACJA
Informacje Burmistrza Miasta element menu 2004-01-26 15:07:13 MODYFIKACJA
Podatek rolny od osób fizycznych dokument HTML 2004-01-23 13:04:07 MODYFIKACJA
Podatek od środków transportowych dokument HTML 2004-01-23 12:10:09 MODYFIKACJA
Podatek od posiadania psów dokument HTML 2004-01-23 12:03:25 MODYFIKACJA
Podatek od nieruchomości od osób prawnych dokument HTML 2004-01-23 11:58:59 MODYFIKACJA
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych dokument HTML 2004-01-23 10:31:43 MODYFIKACJA
Inne dane udostępniane publicznie element menu 2004-01-19 14:52:27 MODYFIKACJA
Biuletyn Informacji Publicznej element menu 2004-01-19 14:52:26 MODYFIKACJA
Polityka wewnętrzna urzędu element menu 2004-01-19 14:51:31 MODYFIKACJA
Biuletyn Informacji Publicznej element menu 2004-01-19 14:51:31 MODYFIKACJA
Polityka wewnętrzna urzędu element menu 2004-01-19 14:50:19 MODYFIKACJA
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Pasterskiej. element menu 2004-01-12 09:15:11 MODYFIKACJA
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Pasterskiej. dokument HTML 2004-01-12 09:13:54 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2004-01-12 09:09:17 USUNIĘCIE