Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Zamówienia Publiczne element menu 2004-01-12 09:07:52 MODYFIKACJA
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Pasterskiej. dokument HTML 2004-01-12 09:04:50 MODYFIKACJA
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Pasterskiej. element menu 2004-01-12 09:02:34 MODYFIKACJA
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Pasterskiej. element menu 2004-01-12 09:01:59 MODYFIKACJA
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Pasterskiej. dokument HTML 2004-01-12 09:01:59 UTWORZENIE
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Pasterskiej. element menu 2004-01-12 09:00:15 MODYFIKACJA
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC dokument HTML 2004-01-10 10:09:20 MODYFIKACJA
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC dokument HTML 2004-01-10 10:08:55 MODYFIKACJA
Małżeństwo przed miesiącem dokument HTML 2004-01-10 10:07:14 MODYFIKACJA
Małżeństwo za granicą dokument HTML 2004-01-10 10:05:33 MODYFIKACJA
Zaginięcie lub zniszczenie ksiąg dokument HTML 2004-01-10 09:54:03 MODYFIKACJA
Księgi stanu cywilnego wpisy lub ich brak dokument HTML 2004-01-10 09:52:10 MODYFIKACJA
Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa dokument HTML 2004-01-10 09:50:20 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2004-01-10 09:48:20 USUNIĘCIE
Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa element menu 2004-01-10 09:47:42 MODYFIKACJA