Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Biuro Rady element menu 2003-07-07 15:26:00 MODYFIKACJA
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska element menu 2003-07-07 15:24:38 MODYFIKACJA
Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa element menu 2003-07-07 15:24:38 MODYFIKACJA
Wydział Organizacyjny element menu 2003-07-07 15:24:07 MODYFIKACJA
Wydział Realizacji Budżetu element menu 2003-07-07 15:24:07 MODYFIKACJA
Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa element menu 2003-07-07 15:24:04 MODYFIKACJA
Wydział Realizacji Budżetu dokument HTML 2003-07-07 15:21:24 MODYFIKACJA
Wydział Realizacji Budżetu dokument HTML 2003-07-07 15:18:24 MODYFIKACJA
Biuro Rady element menu 2003-07-07 15:10:41 MODYFIKACJA
Wydział Realizacji Budżetu element menu 2003-07-07 15:10:41 MODYFIKACJA
Wydział Organizacyjny dokument HTML 2003-07-07 15:09:33 MODYFIKACJA
Biuro Rady element menu 2003-07-07 14:48:46 MODYFIKACJA
Wydział Organizacyjny element menu 2003-07-07 14:48:46 MODYFIKACJA
Kierownictwo Urzędu - Burmistrz dokument HTML 2003-07-07 14:48:11 MODYFIKACJA
Kierownictwo Urzędu - Skarbnik dokument HTML 2003-07-07 14:47:08 MODYFIKACJA