☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 03.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statystyki serwisu Miasto Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) , elementu menu Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie BI.RUZ.4210.48.2020.AC z dnia 11.09.2020 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych oraz wód, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej z projektowanej drogi ekspresowej S61 i DW627, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące infrastruktury technicznej oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych w związku z realizację inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka-Szczuczyn


Typ odwiedzin Ilość odwiedzin
Ogółem odwiedzin (od 2020-09-23 09:09): 32
Ogółem odwiedzin w tym roku: 0
Ogółem odwiedzin w tym miesiącu: 13
Ogółem odwiedzin wczoraj: 9


 
liczba odwiedzin: 35814219