Miejska Biblioteka Publiczna

im. Marii Dąbrowskiej

w Ostrowi Mazowieckiej

ul. 11 Listopada 8

07-300 Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, 11-10-2019r.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę i remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej".

Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP:  608569-N-2019 z dnia 11-10-2019r.

Szczegóły w załącznikach:

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Oświadczenia i Formularze

Dokumentacja popr


Ostrów Mazowiecka, 21-10-2019r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE ZAŁĄCZNIKA DO SIWZ

 

Odpowiedzi na zapytania

Branża sanitarna popr

 

 

Wytworzył:
Jolanta Andruszkiewicz
(2019-10-11)
Udostępnił:
Grabowska Marzena
(2019-10-11 12:39:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2019-10-21 13:54:21)