☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Czwartek 18.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 94 /2011
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 października 2011r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.

Burmistrz Miasta na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm., art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka nr XXXVIII/244/2010 z dnia 13 października 2010r. zarządza:


§1


Przeprowadzić konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy na 2012r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§2


Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii ( wzór formularza w załączniku) przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, Biuletynie Informacji Publicznej informacji o konsultacjach oraz projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2012.


§3


Informacja o podjęciu konsultacji, wraz z projektem uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy na rok 2012, zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66.

§4


Projekt uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Burmistrz Miasta
Władysław Krzyżanowski

 FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII

PROJEKT PROGRAMU

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
Udostępnił:
Michał Duda
(2011-10-31 12:32:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2011-10-31 12:52:26)
 
 
ilość odwiedzin: 4961761

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X