Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

- monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka

Pani Monika Pawlik – inspektor ds. obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

tel. 29 679 54 40

adres e-mail: dostepni@ostrowmaz.pl

Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w przygotowaniu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Duda Michał
(2020-10-26 07:55:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2022-06-03 08:41:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki