☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Poniedziałek 13.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestry inne

Rejestr Zamówień Publicznych.

rejestr prowadzi Stanowisko ds. Zamówień, Zamówień Publicznych
 
Ewidencja osób wobec których prowadzone są czynności zmierzające do zastosowania wobec nich obowiązku leczenia odwykowego.
rejestr prowadzi Stanowisko ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
 Rejestr wniosków i wydanych zezwoleń na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie osób.
rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska
 
Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska
 
 
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska
 
 Ewidencja działalności gospodarczej.
rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska
 
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej (pobierz)
rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska
 
 Rejestr przedsiębiorców prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska
 
Elektroniczna ewidencja wydanych decyzji administracyjnych dotyczących dodatków mieszkaniowych.
rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska
 
Elektroniczna ewidencja wydanych decyzji administracyjnych dotyczących dodatków mieszkaniowych.
rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska
 
Lista osób zakwalifikowanych do przydziału mieszkań.
rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska
 
Rejestr zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń.
rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska
 
Rejestr zezwoleń na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska
 
Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska.
rejestr prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska
 
Ewidencja podatkowa.
rejestr prowadzi Wydział Realizacji Budżetu
 
Pomoc publiczna:
           - w 2018 r. (pobierz)
           - w 2017 r. (pobierz)

             rejestr prowadzi Wydział Realizacji Budżetu

Ulgi w spłacie zobowiązań:
           - w 2018 r. (pobierz)
           - w 2017 r. (pobierz)

             rejestr prowadzi Wydział Realizacji Budżetu

Zbiór danych osobowych kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
rejestr Prowadzi Straż Miejska
 
Rejestr aktów stanu cywilnego – urodzeń, małżeństw i zgonów.
rejestr prowadzi Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności
 
Rejestr aktów prawa miejscowego.
rejestr prowadzi Biuro Rady Miasta
 
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka.
rejestr prowadzi Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
 
Rejestr wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
rejestr prowadzi Wydział Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
 
 Rejestr wyborców.
Rejestr prowadzi Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności
 
Akty mianowania nauczycieli miejskich jednostek oświatowych.
rejestr prowadzi Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej
 
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych - Od 01.01.2018 r. rejestr prowadzony jest przy użyciu systemu teleinformatycznego Rejestr Żłobków, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.157: zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 1428)
rejestr prowadzi Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej
 
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych (pobierz)
rejestr prowadzi Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej
 
Rejestr skarg i wniosków.

rejestr prowadzi Wydział Spraw Organizacyjnych

Rejestr Instytucji Kultury Miasta Ostrów Mazowiecka (pobierz)

rejestr prowadzi Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej
 
Rejestr  umów
 
Rejestr umów
   Rok 2019 Rok 2020 R R R R

Miasto Ostrów Mazowiecka

Plik do pobrania Plik do pobrania        

Wydatki Niewygasające Miasto Ostrów Mazowiecka

  Plik do pobrania        

Budowa Ciągów Pieszo – Rowerowych

  Plik do pobrania        

Termomodernizacja budynków – Ciepła Strona Miasta

  Plik do pobrania        
rejestr prowadzi Wydział Realizacji Budżetu
 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Radosław Pszczółkowski
(2007-02-02 14:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kurta
(2020-05-25 15:43:49)
 
 
ilość odwiedzin: 5836515

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X