Gospodarka odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1 kwietnia 2020 r.

Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - budynki wielolokalowe

Uchwała nr XVI/164/2020 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XV/160/2020 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz ustalenia stawki tej opłaty

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych KWIECIEŃ - GRUDZIEŃ 2022 r.

REJON 1

REJON 2

REJON 3

REJON 4

REJON 5

REJON 6

REJON 7

REJON 8

 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych styczeń - marzec 2022 r.

UWAGA !!! ZMIANA REJONÓW !!!

REJON 1

REJON 2

REJON 3

REJON 4

REJON 5

REJON 6

REJON 7

REJON 8

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych lipiec-grudzień 2021 r.

REJON IA

REJON IB

REJON IIA

REJON IIB

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych marzec- czerwiec 2021 r.

REJON IA

REJON IB

REJON IIA

REJON IIB

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych styczeń - marzec 2021 r.

REJON IA

REJON IB

REJON IIA

REJON IIB

 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi

„ W związku z wejściem w życie uchwały nr XXIX/200/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty uprzejmie informuję, że od dnia 1 lutego 2017 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość oraz stawki opłaty co oznacza brak możliwości naliczenia opłaty od powierzchni lokalu. W związku z powyższym uprzejmie proszę wszystkich mieszkańców, którzy w chwili obecnej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają naliczoną od powierzchni lokalu o złożenie poniżej umieszczonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu zmiany danych dotyczących opłaty. Jednocześnie informuję, że zmianie uległa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi 8 zł/ osobę za odpady segregowane oraz 16 zł/osobę za odpady niesegregowane.”

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - plik DOC

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - plik PDF  

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Z DNIEM 1 STYCZNIA 2012 ROKU USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH WPROWADZIŁA ZMIANY DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYTWARZANYMI PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:

1. Miasto Ostrów Mazowiecka od 1 lipca 2013 roku przejmuje obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Właściciele nieruchomości otrzymają do wypełnienia deklaracje  dotyczące liczby wspólnie zamieszkujących osób w celu ustalenia opłaty.

3. Właściciele nieruchomości za odbiór wytwarzanych odpadów zostaną zobowiązani do ponoszenia opłat, wpłacanych na konto Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

4. W celu zmniejszenia kosztów zostanie wprowadzona selektywna zbiórka odpadów (zgodnie z aktualnymi przepisami).

5. Właściciele nieruchomości powinni skutecznie wypowiedzieć dotychczasowe umowy z dniem 1 lipca 2013 r.

Ideą zmian jest troska, by odpady nie trafiały w miejsca do tego nieprzeznaczone, takie jak lasy lub tereny niezamieszkałe.

PROJEKTY STOSOWNYCH UCHWAŁ RADY MIASTA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.bip.ostrowmaz.pl

Państwa uwagi można kierować na adres Urzędu Miasta.

 

Informacja Dotycząca Segregacji Odpadów

Szczegółowe informacje dotyczące deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zasady segregacji odpadów

Informacja o odpadach komunalnych - podmioty i miejsca zagospodarowania

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Ankieta dla mieszkańców Mazowsza na temat odpadów z gospodarstw domowych

Ankieta dla organizacji pozarządowych z terenu Mazowsza dotycząca systemu zagospodarowania odpadów

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka:

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Duda Michał
(2013-02-20 12:05:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Osińska Magdalena
(2023-05-24 14:12:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki