☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 04.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, zm. Dz.U. z 2019 r., poz. 1579),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000, zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495,poz. 1556, poz. 1751),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014  roku w sprawie katalogu odpadów  ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1923 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY
Wnioski: 
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Załączniki
- Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Dokumenty do wglądu    
 Odpis KRS.

II. OPŁATY
50 złotych - opłata skarbowa

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na wskazany rachunek bankowy Urzędu: BS Ostrów Mazowiecka 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001

III. CZAS REALIZACJI
Ustawowy
7 dni.

Przeciętny czas realizacji w tut. Urzędzie
3-4 dni

IV. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmawiającej wpisu albo wykreślającej wpis przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

V. MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkalnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 4, tel. /0296795438
Wniosek wraz z oświadczeniem można złożyć osobiście w organie rejestrowym lub w dowolnym urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.
Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru można odebrać osobiście lub otrzymać drogą pocztową.

VI. UWAGI
Brak

Wytworzył:
Udostępnił:
Osińska Magdalena
(2012-06-22 13:09:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Osińska Magdalena
(2018-01-18 09:25:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814219