☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Czwartek 16.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 83/2012

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta  Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi   w art.   3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2013r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.Nr 142  poz. 1591 z późn. zm., w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka nr XXXVIII/244/2010  z dnia 13 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi   i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego miasta Ostrów Mazowiecka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

zarządzam:

§1

Przeprowadzić konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy na 2013r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§2

1.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2013 oraz stosownego formularza.

2. Wzór formularza zgłaszania  opinii stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§3

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji, wraz z projektem Rocznego Programu Współpracy na rok 2013, zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66.

 

§4

Projekt Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

       /-/ Burmistrz Miasta

    Władysław Krzyżanowski

 

Do pobrania:

Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2012-11-09)
Udostępnił:
Artur Kołodziej
(2012-11-13 10:48:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Kołodziej
(2012-11-13 11:13:29)
 
 
ilość odwiedzin: 5842022

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X