☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 26.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komisarz Wyborczy w Ostrołęce Postanowieniem nr 62/2014 zwołał pierwszą sesję Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na dzień 1 grudnia 2014 godz. 15.00 w Sali Reprezentacyjnej Urzędu Miasta ustalonym w załączniku do tegoż postanowienia porządkiem obrad sesji, który zamieszczamy poniżej.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej

  3. Złożenie ślubowania przez radnych

  4. Powołanie komisji skrutacyjnej

  5. Wybór przewodniczącego Rady Miasta

  6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta

  7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o stanie miasta

  8. Zakończenie obrad.

Burmistrz Miasta

Władysław Krzyżanowski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2014-11-29 20:45:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2014-11-29 20:48:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1560091