Burmistrz Miasta

3 Maja 66,

07-300 Ostrów Mazowiecka

Do wszystkich Wykonawców

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 Euro na Opracowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ostrów Mazowiecka”.

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego na Opracowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ostrów Mazowiecka

z powodu:

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w ww. postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie: W postepowaniu wpłynęły dwie oferty. Po odrzuceniu oferty Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. 43-180 Orzesze (Zaoferowana cena nie obejmuje całego zakresu zamówienia), następna w kolejności oferta z najniższą ceną (103.320,00zł) przekracza o 10.320,00 zł kwotę, jaką Zamawiający jest w stanie zapłacić za wykonanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie.

Ostrów Mazowiecka, dnia 29 stycznia 2015r.

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-01-29)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-01-30 15:04:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-01-30 15:08:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki