Ostrów Mazowiecka, dnia 12 lutego 2015r.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66,

07-300 Ostrów Mazowiecka

Do wszystkich Wykonawców

 

Powiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy: zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 Euro na Opracowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ostrów Mazowiecka”.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Opracowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ostrów Mazowiecka”:

Wybrano  ofertę: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.,  43-180 Orzesze za cenę 78.450,00 zł.

Uzasadnienie: Wybrano ofertę Wykonawcy, który spełnił wszystkie wymagania formalne i zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres wykonawcy/

(Nr oferty)

Łączna cena brutto

Łączna punktacja

Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.

ul. Gen. Ziętka 2

43-180 Orzesze

(1)

78.450,00 zł

100,00

AMT Partner Sp. z o.o.

ul. Jaśkowa Dolina 16/3

80-252 Gdańsk

(2)

91.500,00 zł

85,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W toku postępowania nie odrzucono żadnej  oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-02-12)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-02-12 11:01:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-02-12 11:05:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki