Informacja dotycząca rekrutacji na stanowisko konserwator maszyn i urządzeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. Trębickiego 10.

 

Wymiar czasu pracy – pełen etat

Stanowisko pracy:

KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ

Wymagania i kwalifikacje:

- wykształcenie średnie, przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe na w/w stanowisku, podstawowa wiedza z zakresu uzdatniania wody, uprawnienia SEP do 1 kV, znajomość podstaw automatyki przemysłowej, doświadczenie w pracach konserwacyjno – naprawczych przy instalacjach elektrycznych, ogólna znajomość branży hydraulicznej i budowlanej, operatywność, sumienność.

Zakres wykonywanych obowiązków:

- przeglądy bieżące maszyn i urządzeń, drobne naprawy, konserwacja i regulacja urządzeń, pomiary kontrolne, prace pomocnicze oraz remontowe w obiekcie, prowadzenie procesów technologicznej obróbki wody, płukanie filtrów basenowych, mycie zbiorników przelewowych, obsługa pomp, obsługa pomp chloru, kwasu siarkowego, konserwacja urządzeń elektrycznych, monitoring i obsługa systemu przeciwpożarowego i napadowego, obsługa przepompowni wody kanalizacyjnej.

Oferty CV wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych na wymienione stanowisko pracy należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie MOSiR ul. Trębickiego 10, lub przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w terminie do 3 marca 2016 r. do godz. 16:00. Koperty należy opatrzyć informacją „rekrutacja na stanowisko konserwator maszyn i urządzeń.

Dyrektor MOSiR

/-/ Bartłomiej Pieńkowski

Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2016-02-23)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-02-24 11:12:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-02-24 11:12:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki