Informacja

dotycząca naboru na stanowisko – Robotnik gospodarczy w ramach projektu pn. „Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej”, realizowanego przez Miasto Ostrów Mazowiecka współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Wymiar czasu pracy – pełen etat

Stanowisko pracy:

  1. Robotnik Gospodarczy – wymagania kwalifikacyjne: osoba będąca bez zatrudnienia, wiedza z zakresu bieżących napraw, wykonywanie prac porządkowych w budynkach i przylegającym terenie, sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań, dyspozycyjność, umiejętność kontaktowania się z młodzieżą,  znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, znajomość przepisów przeciwpożarowych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  2. Zakres wykonywanych obowiązków:

- konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania takich jak – montaż lub naprawa zamków, naprawa urządzeń sanitarnych, wykonywanie drobnych prac malarskich,

- przygotowywanie terenu i urządzeń i sprzętu do przeprowadzania imprez sportowo- rekreacyjnych,

- stała konserwacja i częściowe naprawy urządzeń znajdujących się na terenie Ogródka Jordanowskiego,

- wykonywanie prac związanych z czystością i estetyką terenu Ogródka Jordanowskiego – sprzątanie śmieci, opróżnianie koszy, grabienie liści, odśnieżanie alejek, chodników i wjazdów,

- codzienne przygotowywanie obiektu do eksploatacji i udostępnianie korzystającym grupom zorganizowanym i osobom indywidualnym,

- obsługa kos spalinowych i kosiarek,

Oferty CV wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych na wymienione stanowiska pracy należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Sekretariacie MOSiR ul. Trębickiego10, pokój nr 1/6, lub przesyłać  na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka ul. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w terminie do 26.09.2016 r. do godz.16:00. Koperty należy opatrzyć informacją „rekrutacja na stanowisko robotnik gospodarczy”

 

Dyrektor

/-/ Bartłomiej Pieńkowski

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2016-09-14)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-09-16 14:44:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-09-16 14:51:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki