☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Niedziela 15.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 97.2016

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 05 sierpnia 2016 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Tracą moc: zarządzenie nr 121 /2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 września 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, z późniejszymi zmianami; zarządzenie nr 175/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 121/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 września 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej i zarządzenie nr 28/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 121/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 września 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Bauer

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk pracy

Załącznik nr 2 Schemat organizacyjny

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-08-05)
Udostępnił:
Michał Duda
(2016-08-08 15:54:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2016-08-08 16:03:31)
 
 
ilość odwiedzin: 5319287

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X