☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Środa 27.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrów Mazowiecka, dnia 2016-08-11

 

AB.6740.6.12.2016

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROWSKIEGO

Na podstawie art. 11 d ust. 5  ustawy  z  dnia  10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z  2015r., poz. 2031), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz. 23), zawiadamiam, że w dniu 2016-08-03 zostało wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudownie drogi powiatowej 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Stara Grabownica na działkach nr ew. 2896/1, 2901/1, 2890, 2973/1, 2854/1, 3014/1, 3055/3, 2882/1, 3057/1, 3059/1, 3059/2, 3027/1, 2897, 2905/1, 2816, 2972, 2855, 2876, 3015, 3055/2, 3058, 3031, 3032/1, 2519/12 obręb ew. Ostrów Mazowiecka oraz na działkach nr ew. 159, 321/1, 317/2, 317/8, 317/11, 797, 714/1, 713/1, 162/1, 163/1, 178/3, 179/1, 180/6, 180/3, 181/1, 126/1, 127/1, 128/1, 129/1, 130/1, 131/1, 132/1, 133/1, 134/1, 135/1, 139/1, 140/1, 141/1, 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 226/1, 320, 777, 319, 760, 269, 712, 345, 368, 693, 639 obręb ew. Stara Grabownica, jednostka ewidencyjna Ostrów Mazowiecka.

 

Wykaz działek pod realizację drogi  (obręb Ostrów Mazowiecka):

1. Działki pasów drogowych:  2890,

2. Działki  wynikające z projektu podziału nieruchomości:

 

 

Lp.

 

Oznaczenie działek przed wydaniem decyzji

 

Pow.

 działki

 w [ha]

 Działki

po podziale pozostające własnością dotychczasowych właścicieli

Działki przechodzące

 z mocy prawa na  rzecz  Powiatu Ostrowskiego

 Pow. działki

w [ha]

przechodzącej na rzecz 

 Powiatu Ostrowskiego

1.

2896

0,2316

2896/2

2896/1

0,0012

2.

2901

0,4363

2901/2

2901/1

0,0012

3.

2973

0,0731

2973/2

2973/1

0,0032

4.

2854

0,0927

2854/2

254/1

0,0012

5.

3014

0,0576

3014/2

3014/1

0,0010

6.

3027

0,0467

3027/2

3027/1

0,0009

7.

3055/1

9,6120

3055/4

3055/3

0,0012

8.

2882

48,4325

2882/2

2882/1

0,0067

9.

3059

13,1642

3059/3

3059/1

3059/2

0,0011

0,0012

10.

3057

9,1347

3057/2

3057/1

0,0044

3. Działki  przeznaczone pod przebudowę fragmentu dróg innych kategorii, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego, dla których ogranicza się korzystanie z nieruchomości:

2897, 2905/1, 2816, 2972, 2855, 2876, 3015, 3055/2, 3058, 3031, 3032/1, 2519/12.

Wykaz działek pod realizację drogi  (obręb Stara Grabownica):

1. Działki pasów drogowych:  159, 317/2, 317/8, 317/11, 797.

2. Działki  wynikające z projektu podziału nieruchomości:

 

 

Lp.

 

Oznaczenie działek przed wydaniem decyzji

 

Pow.

 działki

 w [ha]

 Działki

po podziale pozostające własnością dotychczasowych właścicieli

Działki przechodzące

 z mocy prawa na  rzecz Powiatu Ostrowskiego

 Pow. działki

w [ha]

przechodzących na rzecz 

 Powiatu Ostrowskiego

1.

321

1,1200

321/2

321/1

0,0013

2.

714

0,2500

714/2

714/1

0,0038

3.

713

0,4300

713/2

713/1

0,0041

4.

162

0,6600

162/2

162/1

0,0010

5.

163

0,7000

163/2

163/1

0,0037

6.

178/1

0,3000

178/4

178/3

0,0022

7.

179

0,6000

179/2

179/1

0,0033

8.

180/2

0,0312

180/7

180/6

0,0002

9.

180/1

0,5500

180/5

180/4

180/3

0,0032

10.

181

0,5300

181/2

181/1

0,0010

11.

126

0,1500

126/2

126/1

0,0019

12.

127

0,0800

127/2

127/1

0,0018

13.

128

0,4300

128/2

128/1

0,0046

14.

129

0,2100

129/2

129/1

0,0011

 15.

130

0,2000

130/2

130/1

0,0006

16.

131

0,3000

131/2

131/1

0,0015

17.

132

0,2900

132/2

132/1

0,0025

18.

133

0,2700

133/2

133/1

0,0028

19.

134

0,3000

134/2

134/1

0,0036

20.

135

0,1800

135/2

135/1

0,0013

21.

139

0,3700

139/2

139/1

0,0047

22.

140

0,2500

140/2

140/1

0,0031

23.

141

0,2500

141/2

141/1

0,0015

24.

142

0,2272

142/2

142/1

0,0029

25.

143

0,2700

143/2

143/1

0,0031

26.

226

1,2400

226/2

226/1

0,0023

27.

144

0,4800

144/2

144/1

0,0078

28.

145

0,5000

145/2

145/1

0,0008

 

3. Działki  przeznaczone pod przebudowę fragmentu dróg innych kategorii, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego, dla których ogranicza się korzystanie z nieruchomości:

320, 777,319, 760, 269, 712, 345, 368, 693, 639.

Projekt  podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o  wydanie decyzji  o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój nr 1, telefon (29) 6457134, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 49 ustawy "Kpa" zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie  czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wytworzył:
Zbgniew Kamiński
(2016-08-11)
Udostępnił:
Michał Duda
(2016-08-19 13:22:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2016-08-19 13:23:25)
 
 
ilość odwiedzin: 5716147

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X