☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Czwartek 18.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 listopada 2017 r. o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Uroczyste Integracyjne Spotkanie Bozonarodzeniowe"

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 listopada 2017 r. o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego
 pn. "Uroczyste Integracyjne Spotkanie Bozonarodzeniowe"

 

 

            W dniu 23.11.2017 roku do Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych " Przystań" z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. Chopina 2B, 07-300 Ostrów Mazowiecka na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. "Uroczyste Integracyjne Spotkanie Bożonarodzeniowe" do rozpatrzenia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą.

            Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. "Uroczyste Integracyjne Spotkanie Bożonarodzeniowe" na podstawie art.19a ustawy, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrów Mazowiecka, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka: www.ostrowmaz.pl

            Uwagi do oferty można zgłaszać w formie pisemnej na załączonym formularzu do dnia
7 grudnia 2017 roku do godz. 16:00 osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:

            1. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Uroczyste Integracyjne Spotkanie Bożonarodzeniowe".

            2. Formularz zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 
 
ilość odwiedzin: 4961813

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X