Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka o wynikach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu „ Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”

 

            Na podstawie Zarządzenia nr 15/2018 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 stycznia 2018 roku, przekazuję informację o podmiocie wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia naboru ogłoszonego zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 z późn.zm.) oraz art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1376 z późn.zm.):


            1. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-02-13)
Udostępnił:
Subda Renata
(2018-02-13 14:42:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2018-02-13 14:44:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki