☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Wtorek 30.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka o wynikach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu „ Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”

 

            Na podstawie Zarządzenia nr 15/2018 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 stycznia 2018 roku, przekazuję informację o podmiocie wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia naboru ogłoszonego zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 z późn.zm.) oraz art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1376 z późn.zm.):


            1. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-02-13)
Udostępnił:
Subda Renata
(2018-02-13 14:42:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2018-02-13 14:44:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1582200