Ostrów Mazowiecka, dnia 11 maja 2018 r.

RG-Ś.604.4.2016

.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka zawiadamia wszystkie strony o wydaniu postanowienia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, znak: RGŚ.604.4.2016 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, znak RGŚ.604.4.2016 z dnia 23 stycznia 2016 roku stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i rozbudowa ciągu ulic: Lubiejewska – Bolesława Prusa oraz budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa – Lubiejewska – Sikorskiego – Prusa i budowa ronda w rejonie ulic Jagiellońska – Zwycięstwa” w Ostrowi Mazowieckiej”

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, prz ul. 3-go Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka pokój nr 110 w godzinach: poniedziałek- piątek: 8.00 – 16.00.

Zgodnie art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-05-11)
Udostępnił:
Matys Marek
(2018-05-11 12:00:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Matys Marek
(2018-05-11 12:00:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki