☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Poniedziałek 17.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 09 maja 2018 r. o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Malowanie i Śpiewanie"

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 09 maja 2018 r. o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego
pn. "Malowanie i Śpiewanie"

         

          W dniu 02.05.2018 roku do Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Przystań" z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. Chopina 2B, 07-300 Ostrów Mazowiecka na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. "Malowanie i Śpiewanie" do rozpatrzenia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą.

          Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. "Malowanie i Śpiewanie" na podstawie art.19a ustawy, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrów Mazowiecka, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka: www.ostrowmaz.pl

         Uwagi do oferty można zgłaszać w formie pisemnej na załączonym formularzu do dnia 16 maja 2018 roku do godz. 16:00 osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

 

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Bauer

 

W załączeniu:

1. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Malowanie i Śpiewanie".

2. Formularz zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 
 
ilość odwiedzin: 4891803

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X