☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Sobota 06.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 116/2018

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 03 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2018r. poz. 1398) w związku z uchwałą NR XXXIII/243/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12  kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji  ogłaszam otwarty nabór członków Komitetu Rewitalizacji

 

§ 1.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta Ostrów Mazowiecka w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo - doradczą Burmistrza Miasta w ramach realizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023.

§ 2.

Otwarty nabór dotyczy kandydatów - przedstawicieli interesariuszy procesu rewitalizacji, w tym:

 1. mieszkańców obszarów rewitalizacji, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarach rewitalizacji (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego),
 2. mieszkańców spoza obszarów rewitalizacji,
 3. podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność gospodarczą,
 4. podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

§ 3.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od  03 do 10 sierpnia 2018r. do godz. 1600.

§ 4.

Szczegółowe zasady wyznaczania składu, w tym  warunki udziału w otwartym naborze oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji są opisane w uchwale NR XXXIII/243/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12  kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

§ 5.

 1. Kandydatury do Komitetu Rewitalizacji można zgłaszać wypełniając odpowiednio: "Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji dla mieszkańców" bądź Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji dla właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarach rewitalizacji, podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą bądź społeczną".
 2. W przypadku kandydata na członka Komitetu, o którym mowa w § 2 pkt 3 i 4 wymagane jest zgłoszenie przez osobę reprezentującą dany podmiot.
 3. Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka www.ostrowmaz.pl w zakładce rewitalizacja, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrów Mazowiecka www.bip.ostrowmaz.pl w zakładce rewitalizacja oraz w kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka pod adresem ul. 3.Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka
 4. Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać:
  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3.Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka ( liczy się data wpływu korespondencji ),
  2. bezpośrednio  w kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka pod adresem ul. 3.Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w godzinach pracy tj. pn.- pt. od 800 do 1600.

§ 6.

Informacja o naborze członków do Komitetu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ostrów Mazowiecka www.ostrowmaz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrów Mazowiecka www.bip.ostrowmaz.pl .

§ 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta                                                                      
 

/-/ Jerzy Bauer                                                              

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-08-03)
Udostępnił:
Małgorzata Rosińska
(2018-08-03 14:02:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Rosińska
(2018-08-03 14:07:46)
 
 
liczba odwiedzin: 6581942

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X