Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 19 października 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczego Planu Urządzania Lasu.

 

OGŁOSZENIE

    Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. u. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka informuje, że od dnia 22.10.2018 r. do dnia 21.12.2018 r. zostaje wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie tut. Urzędu projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla Miasta Ostrów Mazowiecka.

    Uwagi i zastrzeżenia do projektu planu można składać w terminie 30 dni od daty wyłożenia planu ale nie później niż do 21 grudnia 2018 r. do Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka lub do Starosty Ostrowskiego.

   Informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

 

z up. BURMISTRZA                                  

/-/                                               

Zbigniew Chrupek                                   

Zastępca Burmistrza                                

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-10-19)
Udostępnił:
Rosińska Małgorzata
(2018-10-19 14:19:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Rosińska Małgorzata
(2018-10-22 14:14:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki