Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyników otwartego konkursu, ogłoszonego w drodze Zarządzenia Nr 173/2018 z dnia 27 listopada 2018 r., na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w  2019 roku

 

 

            Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077oraz z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669) oraz Uchwały Nr XL/286/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka, podaje się do publicznej wiadomości, że realizacja zadań publicznych zostanie zlecona następującym klubom:

 

Lp. Nazwa klubu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1. Uczniowski Ostrowski Ludowy Klub Atletyczny „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo” 50 000,00
2. Ostrowski Klub Karate Kyokushinkai „Prowadzenie szkolenia oraz rywalizacji sportowej w zakresie karate kyokushin oraz popularyzacja sportu amatorskiego w Ostrowi Mazowieckiej” 30 000,00
3.

Pływacki Uczniowski Klub Sportowy „ORKA”

„Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zajęcia szkolenia pływackiego” 20 000,00
4. Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Gorila Ostrów Mazowiecka” „Marsz na matę” - Szkolenie zawodnicze i rekreacyjne w zakresie sportów walki. Przygotowanie motoryczne i mentalne zawodników sportów walki. 15 000,00
5. Stowarzyszenie Tenisowe „GEM” im. Zenona Kacpury „Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej” 6 000,00
6. Uczniowski Klub Sportowy „Neptun” „Sekcja ratownictwa wodnego”

4 000,00

   
     
 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-12-27)
Udostępnił:
Subda Renata
(2018-12-27 13:27:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2018-12-27 13:41:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki