☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Czwartek 15.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrów Mazowiecka  2 kwietnia 2019 r.

BR. 0002. 3. 2019

 

 

 

 

Zawiadamiam, że VI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r. w środę  o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów z IV i V sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o bezpieczeństwie miasta w 2018 r.
 5. Informacja o funkcjonowaniu  kultury i sportu  w mieście za 2018 r.
 6. Informacja o stanie realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2025./projekt/
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka”./projekt/
 9. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Miasta Ostrów Mazowiecka z Gminą Ostrów Mazowiecka, Gminą Zaręby Kościelne w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli i z powrotem, w roku szkolnym 2019/2020,/projekt/
 2. w sprawie ustalenia na 2019 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane,/projekt/
 3.  w sprawie zmiany Uchwały nr LI/336/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2018 r., w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka,/projekt/
 4. w sprawie  upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,/projekt/
 5. w sprawie  upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,/projekt/
 6. w sprawie  upoważnienia Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej./projekt/
 7. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej,/projekt/
 8. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Ostrowi Mazowieckiej./projekt/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2021./projekt/
 1. Podjęcie uchwał:
 1.  w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka – ul. Okopowa; /projekt/
 2. w sprawie przedłużenia ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka – ul. Orzechowa. /projekt/
 3. w sprawie  zaliczenia niektórych dróg miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu./projekt/
 1.  Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Burmistrza Miasta / skarga
  z dnia 24 stycznia 2019 r./
 2. w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Burmistrza Miasta / skarga
  z dnia 5 lutego 2019 r./
 1. Sprawozdania:  
 1. Roczny raport z wykonania zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2020 oraz efektów jego realizacji w roku 2018;
 2. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2018 oraz potrzeb związanych z ich realizacją w roku 2019;.
 3. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
 1. Wolne wnioski i sprawy różne
 2. Zakończenie obrad.

     Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Robert Krajewski

 

 

Wytworzył:
Krajewski Robert
(2019-04-02)
Udostępnił:
Sylwia Brzostek
(2019-04-02 14:22:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Brzostek
(2019-04-03 08:19:07)
 
 
liczba odwiedzin: 6870009

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X