Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych z wyłożonego do wglądu publicznego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, dnia 5 kwietnia 2019 r.

RG-Ś.602.1.2019

 

 

 

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych
 z wyłożonego do wglądu publicznego  

Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrów Mazowiecka
na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka dnia 12.03.2019 r. zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”.

Dokument został wyłożony do wglądu w dniach od 12.03.2019 r. do dnia 01.04.2019 r. w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://www.bip.ostrowmaz.pl/.

Wszyscy mieszkańcy Miasta Ostrów Mazowiecka mieli prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do ww. dokumentu. Uwagi można było zgłaszać:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka,
  • ustnie w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka w pokoju nr 110,
  • drogą elektroniczną na adres poczta@ostrowmaz.pl.

W wyznaczonym terminie, do wyłożonego do wglądu publicznego dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

 

Wytworzył:
Marek Matys
Udostępnił:
Matys Marek
(2019-04-08 15:41:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Matys Marek
(2019-04-08 15:48:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki