Informacja o wyniku naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu

Ostrów Mazowiecka, dn. 12 kwietnia 2019r.


 

Informacja o wyniku naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu "Kuźnia lepszego jutra"

  1. Nabór partnera został ogłoszony w trybie konkursu Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr 27/ 2019 z dnia 27 lutego 2019r.

  2. Termin składania ofert został wyznaczony do 21 marca 2019r. do godz. 12:00

  3. Wpłynęła 1 oferta:

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy

ul. Widnichowska 21/1

07-300 Ostrów Mazowiecka

  1. Komisja w składzie:

Daniel Choinka- Przewodniczący

Bożena Szostak- Członek

Agnieszka Gwardiak- Członek

Dorota Goca- Członek

powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr 34/ 2019 z dnia 14 marca 2019r. dokonała oceny złożonej oferty. Spełnia ona kryteria formalne, według kryteriów merytorycznych otrzymała 10 punktów.

  1. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy został wybrany jako Partner do wspólnej realizacji projektu „Kuźnia lepszego jutra” w ramach konkursu 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-081/19.


 


 

Burmistrz Miasta

 

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-04-12)
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2019-04-16 14:30:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2019-04-16 14:52:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki