☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Poniedziałek 13.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 75/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie Regulaminu przyznawania w 2019 roku, przez Miasto Ostrów Mazowiecka, dofinansowania wypoczynku wakacyjnego dzieci objętych pieczą zastępczą na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 4¹ i art 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 oraz z 2019 r. poz. 730, M. P. z 2019 r. poz. 141. ), oraz uchwały nr III/18/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 zarządzam co następuje:

§ 1. 

Ustalam Regulamin przyznawania w 2019 roku, przez Miasto Ostrów Mazowiecka, dofinansowania wypoczynku wakacyjnego dzieci objętych pieczą zastępczą z terenu miasta Ostrów Mazowiecka, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta
/-/
Jerzy Bauer

Pełna treść zarządzenia z załącznikami

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-05-27)
Udostępnił:
Patrycja Kowalska
(2019-11-06 15:00:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Kowalska
(2019-11-06 15:05:08)
 
 
ilość odwiedzin: 5836493

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X