☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Środa 26.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrów Mazowiecka  4 grudnia  2019 r.

BR. 0002. 9. 2019

 

 

 

 

Zawiadamiam, że XII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815), odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. w środę  o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XI sesji Rady Miasta.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r./projekt/
 2. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2029/projekt/
 3. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019./projekt/
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku /projekt/
  1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok./projekt/
 2. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2020 -2030./projekt/
  1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie rozpatrzenia petycji – dot. uchylenia uchwały Nr IX/41/ 2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców w drodze bezprzetargowej, projekt/
 2. w sprawie rozpatrzenia petycji – dot. budowy ul. Bukowej , /projekt/
 3. w sprawie rozpatrzenia petycji – dot. budowy ul. Piaskowej./projekt/
  1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka ul. Topolowa. /projekt/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej. /projekt/
 2. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2020./projekt/
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Ostrów Mazowiecka na rok szkolny 2019/2020. /projekt/
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały nr LI/336/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka. /projekt/
 5. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia  zasad i wysokości diet przysługujących radnym. /projekt/
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2020 r. /projekt/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka. /projekt/
 8. Wolne wnioski i sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Robert Krajewski

 

Wytworzył:
Krajewski Robert
(2019-12-04)
Udostępnił:
Sylwia Brzostek
(2019-12-05 08:59:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Brzostek
(2019-12-05 09:47:45)
 
 
ilość odwiedzin: 5482895

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X