☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Środa 01.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 27/2020
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 14 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka


Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz. U. z 2020r. poz. 433)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Z powodu ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadzam ograniczenie w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów.
2. Wyłączenie nie dotyczy pilnych spraw z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego, które będą załatwiane po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem USC telefonicznie poprzez  numer telefonu: 29 679 54 39, 29 679 54 77, 29 679 54 23.
3. Załatwianie wszystkich innych spraw poza sprawami wskazanymi w ust. 2 możliwe będzie:

1) poprzez pocztę elektroniczną: poczta@ostrowmaz.pl,
2) poprzez platformę ePUAP ,
3) telefonicznie na numer centrali: 29 679 54 50,
4) korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3. Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

4. Określone w ust. 1 i 2 ograniczenie obowiązywać będzie w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania.

§ 2.


O ograniczeniach, o których mowa w § 1  mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez  ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu,  na portalu społecznościowym Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, przez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie i przed siedzibą Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, a także ogłoszenie przesłane zostanie do lokalnych mediów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta


/-/ Jerzy Bauer
 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-03-14)
Udostępnił:
Michał Duda
(2020-03-16 14:25:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2020-03-16 14:27:41)
 
 
ilość odwiedzin: 5569663

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X