Ostrów Mazowiecka    2 czerwca  2020 r.

BR. 0002. 5. 2020

Zawiadamiam, że XVII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), odbędzie się
w dniu 4 czerwca  2020 r. w czwartek  o godz. 1500 w hali sportowej  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Trębickiego 10.

W związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS –CoV-2, sesja odbędzie się zgodnie z reżimem, sanitarnym zalecanym przez Ministra Zdrowia tj.: pomiar temperatury, zakrywanie ust i nosa, odległość między uczestnikami co najmniej 2 m, używanie środków dezynfekujących. Udział publiczności w sesji możliwy będzie w liczbie co najwyżej 110 osób.

Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje o porządku obrad.
 3. Informacje i dyskusja o planowanym zmniejszeniu przez Burmistrza Miasta liczby godzin pracy w oddziałach przedszkolnych wszystkich przedszkoli miejskich od 1 września 2020 r., w tym:
 1. wystąpienia radnych, rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz zaproszonych gości;
 2. przedstawienie przez Burmistrza Miasta:

- informacji i uzasadnienia w sprawie zmniejszenia liczby godzin pracy w oddziałach przedszkolnych wszystkich przedszkoli miejskich od 1 września 2020 r. oraz zmian kadrowych w tych przedszkolach;

- planowanych lub dokonanych zmianach w Budżecie Miasta na 2020 r. dotyczących, wszystkich kosztów funkcjonowania przedszkoli miejskich;

c) podjęcie stanowiska przez Radę Miasta w sprawie planowanego przez Burmistrza Miasta zmniejszenia liczby godzin pracy w oddziałach przedszkolnych wszystkich przedszkoli miejskich od 1 września 2020 r., 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
 2. Informacja Burmistrza Miasta o:
 1. przebiegu sprawy dotyczącej pożaru i uprzątnięcia pogorzeliska po spaleniu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 21 (tzw. „Małej Jedynki’).
 2. realizacji wszystkich inwestycji miejskich;
 3. dotychczasowych działaniach w sprawie budowy stacji paliw na ul.3 Maja na przeciwko kościoła WNMP w Ostrowi Mazowieckiej;.
 1. Wolne wnioski i sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Robert Krajewski

 

Wytworzył:
Krajewski Robert
(2020-06-03)
Udostępnił:
Brzostek Sylwia
(2020-06-03 08:59:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzostek Sylwia
(2020-06-03 09:00:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki