Zarządzenie Nr 90/2020
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku 2020 pomocy uczniom, objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1227) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się termin składania wniosków o udzielenie w roku 2020 pomocy finansowej uczniom, objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022, do dnia 30 września 2020 r.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-08-20)
Udostępnił:
Subda Renata
(2020-08-20 09:48:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2020-08-20 09:49:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki