☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Czwartek 15.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrów Mazowiecka  22 września 2020 r.

BR. 0002. 8. 2020

Zawiadamiam, że XX sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. w środę o godz. 1400 budynku Starej Elektrowni ul. 11 Listopada 7.

W związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS - CoV - 2, sesja odbędzie się zgodnie z reżimem sanitarnym zalecanym przez Ministra Zdrowia.

Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów z XVII, XVIII i XIX sesji.
 4. Informacja o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej.
 5. Informacja o funkcjonowaniu pomocy społecznej.
 6. Sprawozdanie z działalności Spółek, których organem założycielskim jest miasto Ostrów Mazowiecka : ZEC, ZGK i TBS za okres 2019 r.
 7. Informacja o realizacji budżetu miasta za okres 6 m-cy 2020 r.
 8. Stopień realizacji inwestycji miejskich przyjętych do planu na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r./projekt - PDF 842 KB/
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2020-2030,/projekt - PDF 1313 KB/
 3. zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku./projekt - PDF 183 KB/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia regulaminu parkingów miejskich./projekt - PDF 1039 KB/
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w statucie Muzeum-Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej ( w organizacji)./projekt - PDF 112 KB/
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały nr XII/64/2003 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie  powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka./projekt - PDF 438 KB/
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Ostrów Mazowiecka – Jana Stapińskiego i Myśliwska./projekt - PDF 350 KB/
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Ostrowi Mazowieckiej./projekt - PDF 96 KB/
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji./projekt - PDF 214 KB/
 7. Podjęcie uchwał :
 1. w sprawie rozpatrzenia skargi ogólnej,
 2. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
 1. Wolne wnioski i sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Krajewski

Wytworzył:
Krajewski Robert
(2020-09-23)
Udostępnił:
Sylwia Brzostek
(2020-09-23 13:58:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Brzostek
(2020-11-23 13:14:07)
 
 
liczba odwiedzin: 6870043

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X