Ostrów Mazowiecka, 2020-09-25

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.19.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert w postępowaniu pn.: „Uprzątnięcie terenu po pożarze tymczasowego budynku szkoły podstawowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z usługą odebrania, wywozu oraz przekazania do  zagospodarowania odpadów”

- odbyło się w dniu 25/09/2020 o godz. 12:20.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

295 000,00 zł brutto

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena jednostkowa brutto (za jedną tonę)

 

Przewidywana łączna wartość wynagrodzeń  (cena jednostkowa x 400 ton)

 

Termin wykonania

Termin płatności faktury

1

Konsorcjum Firm:

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Przemysław Olejnik
Wąbiewo 26
64-061 Kamieniec (Lider)

Andrzej Wróbel Kor-Laur Wynajem i Usługi Transportowe

ul. Przemysłowa 124,

62-510 Konin (Partner)

897,90 zł

 

359 160,00 zł

6 tygodni od daty zawarcia umowy

30 dni

 

Zamawiający

 

Wytworzył:
Michał Kazimierski
(2020-09-25)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2020-09-25 13:08:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2020-09-25 13:09:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki