Ostrów Mazowiecka, 2020-10-19

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.22.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert w postępowaniu pn.: „Uprzątnięcie terenu po pożarze tymczasowego budynku szkoły podstawowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z usługą odebrania, wywozu oraz przekazania do  zagospodarowania odpadów”

- odbyło się w dniu 19/10/2020 o godz. 12:20.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

295 000,00 zł brutto

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena jednostkowa brutto (za jedną tonę)

 

Przewidywana łączna wartość wynagrodzeń  (cena jednostkowa x 400 ton)

 

Termin wykonania

Termin płatności faktury

1

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o.

ul. Bolesława Prusa 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

695,00 zł

 

278 000,00 zł

8 tygodni od daty zawarcia umowy

30 dni

 

Zamawiający

Wytworzył:
Michał Kazimierski
(2020-10-19)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2020-10-19 13:46:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2020-10-19 13:47:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki