ZARZĄDZENIE NR 134/2020
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

 

z dnia 27 listopada 2020 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w I półroczu 2021 roku

  Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art.  28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz uchwały Nr XL/286/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka, zarządzam, co następuje:


§ 1.


Ogłaszam otwarty konkurs na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w I półroczu 2021 roku.

§ 2.


Treść ogłoszenia stanowi Załącznik do zarządzenia.

§ 3.


Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Bauer

 

 

Pełna treść Zarządzenia Nr 134/2020 z załącznikiem

Wniosek o przyznanie dotacji - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/286/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 r.

Klauzula informacyjna

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2020-11-27 14:14:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2020-11-27 14:40:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki