Ostrów Mazowiecka, 2020-12-02

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Znak sprawy: RG-Z.271.26.2020                                                                                             

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert t.j.:

Otwarcie ofert na: Utrzymanie ulic i chodników oraz pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

odbyło się w dniu 02/12/2020 o godz. 12:20.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 112 000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Łączna cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o.

ul. Bolesława Prusa 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

                                   

1 110 704,95 zł

od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r.

30 dni

 

Szczegóły oferty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o.:

L.p.

Nazwa Zadania

Cena/Łączna cena brutto

1

2

3

1

Omiatanie i oczyszczanie ulic oraz chodników na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

99 998,82 zł

2

Usuwanie nieczystości ze śmietniczek rozstawionych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

64 994,40 zł

3

Dekorowanie miasta

18 997,35 zł

 

4

Obkaszanie skarp wiaduktów i rowów melioracyjnych

4 989,60 zł

 

5

Wykaszanie chwastów i traw z pasów drogowych

69 996,96 zł

6

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

249 976,80 zł

7

Pielęgnacja zieleni w parku nad stawem miejskim przy ul. 3 Maja

49 999,68 zł

8

Bieżące utrzymanie dróg kategorii gminnej i wewnętrznej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

353 355,34 zł

9

Zimowe utrzymanie jezdni ulic, chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych,  na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

198 396,00 zł

Zamawiający

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-12-02)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2020-12-02 14:44:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2020-12-02 14:45:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki