☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Wtorek 21.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrów Mazowiecka, 2021-01-08

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Znak sprawy: RG-Z.271.38.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz utrzymywanie ich w schronisku.

odbyło się w dniu 2021-01-08 o godz. 12:20.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 50 000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto oferty za przyjęcie jednego psa do schroniska

Termin wykonania

Warunki płatności

faktury

1.

Fundacja Animal Rescue Poland

ul. Granitowa 18C,

05-500 Piaseczno

2 150,00 zł

od daty zawarcia umowy do 31.12.2021 r.

30 dni

 

Zamawiający

Wytworzył:
Michał Kazimierski
(2021-01-08)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2021-01-08 15:12:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2021-01-08 15:14:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1573485