ZARZĄDZENIE NR 11/2021 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów z wydzielonego rachunku dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji

  
ZARZĄDZENIE NR 11/2021
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
 
z dnia 29 stycznia 2021 r.
 
w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów z wydzielonego rachunku dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków nimi finansowanych
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), art. 65 ust 11 – 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 568 zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 
1. Ustalam plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.
2. Ustalam plan finansowy w zakresie  wydatków, z uwzględnieniem finansowania inwestycji w 2021 r. który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
Burmistrz Miasta 
 
/-/       
      
Jerzy Bauer   
Wytworzył:
Małgorzata Rosińska
(2021-01-29)
Udostępnił:
Rosińska Małgorzata
(2021-03-03 09:53:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Rosińska Małgorzata
(2021-03-03 10:00:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki