Zarządzenie Nr 25/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w cenniku usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713; zm. Dz. U. z 2020 r. poz.1378) oraz uchwały Nr XL/ 288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

W Zarządzeniu nr 102/2020 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie:

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROWI MAZOWIECKIEJ – PAWILON WIELOFUNKCYJNY I STADION

Lp.

Rodzaj świadczonej usługi

Cena brutto

1.

Wynajem całej hali sportowej (zajęcia, imprezy sportowe)

90,00 zł/godz.

2.

Wynajem całej hali sportowej (zajęcia , imprezy pozasportowe)

220,00 zł/ godz.

3.

Wynajem 1/3 hali sportowej (zajęcia, imprezy sportowe)

40,00 zł/godz.

4.

Wynajem 2/3 hali sportowej (zajęcia, imprezy sportowe)

60,00 zł/godz.

5.

Wynajem sali ciężarowni

60,00 zł/godz.

6.

Wynajem sali fitness

70,00 zł/godz.

7.

Wynajem sali sportów walki

50,00 zł/godz.

8.

Wynajem stadionu

350,00 zł/godz.

9.

Wynajem stadionu i zaplecza sanitarnego wraz z szatnią i ciągiem komunikacyjnym

450,00 zł/dobę

10.

Wypożyczenie bateco

350,00 zł/dobę

11.

Wypożyczenie zraszacza turbinowego

150,00 zł/tydzień

12.

Karnet wstępu na saunę – 5 wejść, ważny 90 dni

100,00 zł/karnet

13.

Karnet wstępu normalny na tenis stołowy/badminton – 8wejść, ważny 60 dni (1wejście =1 osoba)

60,00 zł/karnet

14.

Karnet wstępu ulgowy na tenis stołowy/badminton – 8 wejść, ważny 60 dni      (1 wejście = 1 osoba)

40,00 zł/karnet

15.

Jednorazowa opłata za wydanie karty umożliwiającej wejście na stadion

10,00 zł

Uwagi do tabeli:

1) Karnet wstępu ulgowy na tenis stołowy/badminton dotyczy:

- osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów oraz zasłużonych honorowych dawców krwi za okazaniem ważnej legitymacji,

- dzieci powyżej 3 roku życia oraz dzieci i młodzieży uczącej się, studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji.

2) Opłatę za ww. usługi można dokonać w kasie MOSiR przy ul. Trębickiego 10 w godzinach funkcjonowania pływalni. W Pawilonie Wielofunkcyjnym można będzie natomiast korzystać z ww. karnetów i rozliczać usługi.

3) Karnet ma formę plastikowej karty, którą można wielokrotnie doładowywać. Przy pierwszym zakupie usługi obowiązuje bezzwrotna opłata za karnet w wysokości 5 zł brutto.”.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 5.03.2021 r.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-03-01)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-03-04 10:39:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2021-03-04 10:40:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki