Zarządzenie Nr 36/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11ha ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Przedłużam powierzenie pani Elżbiecie Stefanii Mariańskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Widnichowska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka do 31 sierpnia 2025 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-03-31)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-04-01 12:28:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2021-04-01 12:29:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki